Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úhrada členského na rok 2022

 

Vážení členovia KFN,

členský poplatok na rok 2022 poprosíme uhradiť na číslo účtu

FIO Banka, a. s.

Číslo účtu: 2701385272/8330

IBAN SK93 8330 0000 0027 0138 5272

 

Suma členského je od roku 2022 pre všetkých členov KFN rovnaká, a to 15 €. Mimoriadne členské vo výške 50 € za každý festival, platia tí členovia, ktorých v roku 2021 FIPRESCI zaradila do porôt. 

 

Členské uhraďte buď internetbankingom (do správy pre príjemcu uveďte kvôli identifikácii svoje priezvisko)  alebo poštovou poukážkou na uvedené číslo bankového účtu (adresát na poštovom poukaze: Klub filmových novinárov, Hálkova 34, 831 03 Bratislava)Platnosť preukazov z roku 2021 končí 31. marca 2022.  Nové preukazy na rok 2022 sa preberajú od 1. apríla 2022.