Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úhrada členského na rok 2020

 

Vážení členovia KFN,

členský poplatok na rok 2020 poprosíme uhradiť na číslo účtu

FIO Banka, a. s.

Číslo účtu: 2701385272/8330

IBAN SK93 8330 0000 0027 0138 5272

 

Suma členského je od roku 2020 pre všetkých členov KFN rovnaká, a to 15 €. Mimoriadne členské vo výške 50 € za každý festival, platia tí členovia, ktorých v roku 2019 FIPRESCI zaradila do porôt. 

 

Členské uhraďte buď internetbankingom (do správy pre príjemcu uveďte kvôli identifikácii svoje priezvisko)  alebo poštovou poukážkou na uvedené číslo bankového účtu (adresát na poštovom poukaze: Klub filmových novinárov, Hálkova 34, 831 03 Bratislava)Platnosť preukazov z roku 2019 končí 31. marca 2020.  Nové preukazy na rok 2020 sa preberajú od 1. apríla 2020.

 

 

 

Vážení členovia a priatelia KFN, 
činnosť KFN môžete podporiť aj poukázaním 2% dane z príjmov. Údaje o príjímateľovi (KFN) na poukázanie 2% dane sú nasledovné:
 
IČO: 00896179
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Klub filmových novinárov
sídlo: Hálkova 717/34, 83103 Bratislava
 
Vopred ďakujeme za každý príspevok, ktorý sa nám týmto spôsobom rozhodnete poskytnúť.
Výbor KFN