Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora tvorcov - Mimoriadna výzva FPU 2/2020

Fond na podporu umenia vyhlásil Mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí o finančnú podporu vo forme štipendia pre fyzické osoby na tvorbu, výskum a odbornú reflexiu (vrátane kritiky) v oblasti tanec, hudba, dizajn, divadlo, literatúra a jej preklady. Termín predkladania žiadostí o štipendium je do 5.10.2020 vrátane (elektronické odoslanie žiadosti bude fungovať v uvedený deň len do 15.00 hod.).  Viac informácii o výzve nájdete na webe FPU na nasledujúcej stránke 

https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020

 

Fond na podporu umenia uskutočnil k uvedenej výzve aj bezplatné školenie prioritne určené pre hudobníkov, ktorého záznam nájdete na nasledujúcej stránke

https://www.facebook.com/slovakmusicexport/videos/2844489995779489/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card

 

Podporu filmu a filmárov má síce v kompetencii výlučne Audiovizálny fond, ale v tejto výzve by sa vedeli nájsť iné profesie podieľajúce sa na filmovej tvorbe napr. produkční, osvetľovači, zvukári, grafici, kostýmoví výtvarníci a iní, ak sa výsledok ich tvorby, na ktorý získali štipendium, nebude týkať filmu, ale len vyššie uvedených iných oblastí kultúry. 

Pozor, podporený projekt musí byť vytvorený resp. zrealizovaný najneskôr 30.6.2021 (samotné podujatie, na ktorom sa projekt predvedie sa však môže uskutočniť aj neskôr). Na základe tejto skutočnosti treba žiadať o podporu takých projektov, ktoré viete zrealizovať resp. vytoriť do 30.6.2021. 

Prvé peniaze zo štipendijnej podpory budú poskytované úspešným žiadateľom približne vo februári 2021, a to  na základe procesov vo FPU, ktoré musia prebehnúť.